Kunst på Internett

Internett har gjort kunst lettere tilgjengelig for mange. Det er lett å finne bilder av kjente kunstverk på nett, og man kan også finne informasjon om kunstverk og om kunstnere. Man kan lese om verkenes historie, og finne interessante detaljer man ikke får vite på en vanlig kunstutstilling. Noen gallerier har til og med ordnet nettutstillinger. Der kan man se de kjente mesterverkene uten å måtte besøke museer i utlandet. Kunstutstillinger på nettet kan kanskje ikke sammenlignes med å gå rundt i et ekte galleri, men nettutstillinger kan være en fin erstatning dersom man ikke har råd til å reise til utlandet.

Kunst blir også solgt over nettet. Internett er et fint sted å søke dersom man ønsker å kjøpe norsk kunst. Man kan ta seg tid til å se på mange bilder og mange nettsider før man bestemmer seg for hvilket kunstverk man vil kjøpe. Nettgallerier er populære verden over, så man kan også kjøpe utenlandsk kunst på nettet.

Internett er også viktig for kunstnere. De kan legge ut profiler, bilder av verkene sine og reklamere for kommende utstillinger. Slik når de et bredere publikum, og kan gjøre kunsten sin kjent blant flere. Også kunststudenter kan lære mye av å lese om kunst på nettet, og studere verker av de kjente kunstnerne. Internett er også et fint sted å holde seg oppdatert om kommende utstillinger, og lese nyheter fra kunstens verden. Internett brukes også til å skape kunst, og kan bli et enda viktigere verktøy for kunsten i framtiden.