Kunst i ulike former

Kunst defineres som skapende virksomheter som kan ha dekorative eller følelsesmessige inntrykk. Kunst har eksistert siden steinalderen, men de kunstneriske uttrykkene har endret seg gjennom tidene. Kunsten deles inn på flere ulike måter, men ofte snakker man om de to hovedgrenene utøvede kunst og skapende kunst. Utøvende kunst omfatter musikk og teater, og skapende kunst inkluderer billedkunst, skulpturer og arkitektur.

Hver av disse gruppene kan igjen deles inn i flere undergrupper. Begrepet billedkunst omfatter for eksempel fotokunst, grafikk, lyskunst, maleri, tegning, videokunst og datakunst. Skulpturkunst omfatter både skulpturer, installasjoner, tekstilkunst og relieff. Kunst kan også bestå av tekst, for eksempel i form av lyrikk. Arkitektur omfatter også byplanlegging og hagekunst. Innenfor utøvende kunst finner man undergrupper som dans, teater, opera og musikk.

Noen kunstverk blander også virkemidler fra flere kunstformer. Kunstuttrykkene er kulturelt bestemte både av samfunnet og samtiden, derfor er kunsten alltid i forandring. Enkeltindividets personlighet og sanseopplevelser har også sterk innflytelse på kunsten. Kunsten er en kommunikasjonsprosess mellom kunstner, kunstverk og betrakter. Virkeligheten rundt kunstverket er også en viktig faktor.

Kunst handler ofte om å utforske den menneskelige tilværelsen. Kunst er subjektivt, og kan oppleves ulikt av ulike betraktere. Kunstbegrepet kan noen ganger være veldig flytende, og nye kunstneriske uttrykk dukker stadig opp. I dag er det ikke uvanlig å bruke teknologi til å skape kunst. Filmkunst og videokunst er gode eksempler på dette. Gatekunst, som graffiti, er også en relativt ny kunstform. Kunsten er alltid i utvikling, og nye uttrykksformer vil garantert dukke opp i framtiden.